BlueCity Circular Challenge

Value System Game maakt deel uit van het programma van de BlueCity Circular Challenge. Tijdens de Circular Challenge werken teams van studenten en young professionals aan oplossingen voor concrete circulaire vraagstukken die Rotterdamse organisaties hebben. Rotterdamse organisaties komen met reststromen waar de teams een circulair, economisch rendabel en schaalbaar product van mogen maken.

Met Value System Game laten we de teams nadenken over de organisatie van een circulaire startup in het algemeen en de logistieke uitdagingen en het productieproces in het specifiek.

We zetten daarbij onze jarenlange ervaring met het werken met reststromen in. We kunnen de studententeams wijzen op zwakke plekken in het systeem en veelgemaakte fouten.

Ook laten we ze zien hoe een startup kan profiteren van meervoudige waarde creatie, waarbij een bedrijf verschillende reststromen omzet in hoogwaardige producten.

ReNew2020

Met Value System Game hebben we een bijdrage geleverd aan het Europese onderwijsprogramma Renew2020 over hergebruik en upcycling.

Een groep van 25 studenten en jonge professionals speelde het spel met ons. In multidisciplinaire teams ontwikkelden zij hun eigen circulaire bedrijfsplannen.

Met behulp van de Value System Game-kaarten slaagden ze erin productieprocessen, logistieke systemen en het gebruik van kennis en mankracht in hun projecten te visualiseren. Dit gaf de studenten inzicht in de organisatorische uitdagingen van een circulair bedrijf en hielp hen te bepalen waar ze de meeste waarde konden toevoegen.